Rådgivning om pensjonssparing

Ved å gjøre kloke valg kan ansatte oppnå en vesentlig høyere utbetaling som pensjonist.

Vi kan tilby individuelle samtaler eller større informasjonsmøter der tema som investeringsvalg og privat sparing gjennomgås.

 

For å være sikret en god inntekt som fremtidig alderspensjonist, er det for de aller fleste ikke tilstrekkelig å basere seg utelukkende på folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Som følge av stadig økende gjennomsnittlig levealder og høyere forventninger til forbruk som pensjonist, er det nødvendig å få mest mulig pensjon fra tjenestepensjonsordningen, samt å spare til pensjon privat.

 

De fleste ansatte i privat sektor er omfattet av innskuddspensjonsordninger med individuelt investeringsvalg. Med fokus på risiko og avkastningspotensial hjelper vi din bedrift med å informere de ansatte om de ulike investeringsvalgene. Vi informerer også ansatte om mulighetene rundt privat sparing til pensjon. Å starte sparing tidlig, og ha et aktivt forhold til forvaltningen av pensjonskapitalen, kan gi vesentlig høyere pensjon.