Seniorsamtalen

Ansatte som nærmer seg pensjonstilværelsen kan ha stor usikkerhet knyttet til sin egen økonomiske situasjon som pensjonist.

Det er mange valg å ta for den som nærmer seg pensjonsalder. Vår seniorsamtale gir den ansatte nødvendig bakgrunnsinformasjon om valgene som kan tas.

 

  • Når skal jeg ta ut pensjon? Lønner det seg å ta ut pensjon tidlig?
  • Kan jeg kombinere uttak av pensjon med arbeid? 
  • Har jeg pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgivere?

 

Vi tar utgangspunkt i den ansattes økonomiske situasjon og innhenter opplysninger om alle pensjonsrettigheter og andre økonomiske forhold. I en samtale med vedkommende besvarer vi aktuelle spørsmål og belyser de økonomiske effektene av de ulike valgene som kan tas.