Om oss

NIP er et ledende rådgivnings- og forsikringsmeglerforetak med spesialkompetanse innen pensjon-, person-, ansvars- og skadeforsikring.

NIP er et ledende rådgivnings- og forsikringsmeglerforetak med spesialkompetanse innen pensjon-, person-, ansvars- og skadeforsikring. Vår visjon er at vi skal bidra aktivt til at våre kunder til enhver tid har optimale forsikringsdekninger og konkurransedyktige premier.

 

Vi skal i tillegg skape merverdier for våre kunder ved å gi tilgang til et profesjonelt fagmiljø med høy tilgjengelighet, som yter proaktiv rådgivning, kvalitetssikrer prosesser og frigjør ressurser.    Vi sørger for at våre kunder blir prioritert av forsikringsgiverne. Vår målsetting er å etablere langsiktige relasjoner med våre kunder ved å være en solid og verdifull samarbeidspartner.

 

Vår målgruppe er mellomstore og større private foretak, som setter høye krav til fagkompetanse, kvalitet og proaktiv oppfølging. På vegne av våre kunder forvalter vi totalt en årlig premie på NOK 1,6 milliarder.

 

NIP har distribusjonsavtaler med samtlige norske forsikringsselskaper og utenlandske selskaper med filial i Norge. Vi har trolig etablert bransjens strengeste etiske retningslinjer for å markere og praktisere vår nøytrale og uavhengige rolle som våre kunders representant.

 

NIP er høringsorgan for Finansdepartementet og Finanstilsynet i forbindelse med høring om nye lover og forskrifter innen tjenestepensjonsforsikring. NIP ble etablert 22. januar 1996 og har konsesjon fra Finanstilsynet. Selskapet har kontor i Bergen og har 23 medarbeidere (fagspesialister, siviløkonomer, jurister, aktuarer og samfunnsøkonomer).