Samfunnsansvar

ALMECA Medicare

NIP har fullfinansiert bygging av det medisinske senteret ALMECA Medicare, som ble åpnet for pasienter i januar 2013 og ligger ved Nilen i nærheten av byen Jinja i Uganda. Videre har NIP fullfinansiert medisinsk utstyr og annet nødvendig utstyr, samt bidratt til drift av ALMECA i perioden 2013-2015.

 


Visjonen til Almeca
Visjonen til ALMECA er først og fremst å tilby helsetjenester med høy kvalitet til de fattige og mest sårbare samfunnene i Uganda, som verken har tilgang til eller har råd til å betale for helsetjenester.


Mangelen på helsetilbud

Mangelen på helsetilbud har ført til økt sykdomsforekomst og dødelighet i Uganda, spesielt i de mange fattige lokalsamfunnene.

 

Utvikling av lokalsamfunnet

ALMECA Medicare har bidratt til en betydelig bedring av helsetilbudet i lokalsamfunnet og i Uganda. ALMECA har også bidratt til å utvikle lokalsamfunnet i en positiv retning gjennom nye arbeidsplasser, bedre infrastruktur, motivasjon og håp om en bedre fremtid.