Helse-/behandlingsforsikring

Sørg for rask behandling av de ansatte og unngå unødvendig langvarige sykemeldinger.

Omtrent en halv million arbeidstakere i Norge har nå helse-/behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere tegner forsikringen for å øke sannsynligheten for å få arbeidstakere som blir skadet eller syke hurtigst mulig tilbake i arbeid. Mange ansatte verdsetter forsikringen høyt, først og fremst ettersom forsikringen gir hurtig tilgang til utredning, diagnostisering og behandling i det private helsevesenet.

 

Produktet helse-/behandlingsforsikring er i stadig utvikling, og trenden nå er at bedrifter reduserer antall tilgjengelige fysikalske behandlinger uten henvisning. Det er blitt vanlig å inkludere psykolog og rusbehandling i forsikringen. Det er også blitt vanlig med online legetjeneste som kan bistå med eksempelvis henvisninger, sykemelding og fornyelse av resepter uten at man trenger å oppsøke et legekontor.

 

Vi følger utviklingen i markedet for helse-/behandlingsforsikringer tett og rådgir din bedrift til å velge riktig dekning for dine ansatte.