Reiseforsikring

Vi finner den reiseforsikringen som passer best til din bedrift.

Reiseforsikring dekker den enkelte ansatte på tjenestereiser og gjelder over hele verden. Forsikringen kan dekkes per ansatt eller som en deklarasjonsavtale der man avtaler antall årlige reisedøgn. Mange bedrifter velger å utvide tjenestereiseforsikringen til å dekke den ansatte og dennes familie på fritiden. Det er også mulig å knytte til en ulykkesforsikring som gir engangserstatning ved medisinsk invaliditet eller død. Videre er det mulig å tegne reiseforsikring inkludert helsedel for utestasjonerte.

 

Vi finner den reiseforsikringen som passer best til din bedrift, med hensyn til både pris og produktspekter.