Utestasjonering

Har din bedrift sendt ansatte til andre land? Vi skreddersyr forsikring for ansatte stasjonert i utlandet.

Stadig flere norske bedrifter etablerer kontorer utenfor Norge. NIP opplever med dette en økende etterspørsel fra kunder som ønsker en oversikt over dekninger og regelverk for utestasjonerte medarbeidere. Derfor har NIP opprettet et team som tar hånd om henvendelser vedrørende utestasjonerte, tredjelandsansatte og ansatte på secondmentavtaler. Gruppen består av fagpersoner fra fagområdene personskade og pensjon.

 

En avtale om utestasjonering er avhengig av ulike faktorer som må kartlegges i forkant av utreise. Dette inkluderer selve utestasjoneringslokasjonen med lokale dekninger og risikofaktorer, varighet av oppholdet, og om familie skal være med og forsikres. Det bør være tydelig for den ansatte hvilke dekninger han eller hun har som utestasjonert.

 

NIP bistår sine kunder blant annet med: 

  • Gjennomgang av gjeldende regelverk for et utestasjoneringsopphold, herunder medlemskap i NAV
  • Forslag til dekninger for den utestasjonerte
  • Etablering og drift

 

Dersom den ansatte ikke tilfredsstiller medlemskap i NAV under sitt utenlandsopphold, vil vedkommende ikke lenger har rettigheter fra Folketrygden. Et frivillig medlemskap i Folketrygden kan bli dyrt å betale for bedriften. NIP har utviklet et eget konsept for kompensasjon for manglende medlemskap i NAV.

 

NIP har håndtert ulike løsninger for utestasjonerte siden etablering i 1996, og har kunnskap om både det norske og internasjonale forsikringsmarkedet. Som en del av Howden Broking Group kan NIP benytte lokale samarbeidspartnere i det internasjonale nettverket.

 

Blant ansatte hos NIPs kunder finnes det ca. 250 utestasjonerte fordelt på over 20 land. I tillegg administrerer NIP pensjonsordning for utenlandske sjøfolk, som omfatter nærmere 2 000 medlemmer.

Pensjon og aktuar

Personskade