Ansvar

Alle gjør vi feil. Noen ganger kan en feil påføre tredjepart stort økonomisk tap, som de mener bedriften din er erstatningsansvarlig for. En ansvarsforsikring vil dekke potensielt ruinerende krav fra tredjepart.

Vår oppgave er å kartlegge risikoen for ansvarskrav mot din bedrift, og gi dere råd om optimale forsikringsløsninger, valg av forsikringssum, egenandel osv. Om nødvendig skreddersyr vi dekningene slik at de passer best mulig til deres behov. Vårt mål er at dere til enhver tid skal ha de beste dekningene til den beste prisen. Vi bistår også med vår fagekspertise i vanskelige skadesaker.


Under finner du mer informasjon om de mest vanlige ansvarsforsikringene vi kan hjelpe din bedrift med.

 

Bedriftsansvar

En bedriftsansvarsforsikring, også kalt alminnelig ansvarsforsikring, dekker din bedrifts rettslige erstatningsansvar. Den dekker fysisk skade på personer og eiendeler eid av andre. Med rettslig erstatningsansvar menes ansvar som kan bli idømt av domstolene. Minstekravet er uaktsomhet. Et viktig unntak fra denne forsikringen er bilansvar, som omfattes av egen forsikring (se mer under «Kjøretøy»).


Profesjonsansvar

Der en bedriftsansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar som følge av fysisk skade på personer eller eiendeler eid av andre, dekker en profesjonsansvarsforsikring kun rent økonomisk tap. Rådgivere og advokater er typiske eksempler. Gir bedriften dårlige råd som påfører en kunde eller klient økonomisk tap, kan bedriften din få dekket dette tapet.


Styreansvar

Er du styremedlem i en bedrift, er du solidarisk ansvarlig med resten av styret for økonomisk tap styrets avgjørelser er med på å påføre tredjepart. Ikke nok med det, ansvaret er personlig, noe som betyr at din privatøkonomi kan bli hardt rammet. En styreansvarsforsikring dekker dette rettslige erstatningsansvaret du og styret kan få rettet mot dere.