Cyber

Bedrifter rammes stadig oftere av dataangrep, og konsekvensene kan være svært alvorlige. Likevel har de færreste bedrifter forsikringer som dekker dette.

Cyberforsikring er en relativt ny type forsikring, som er ment å beskytte bedriften din mot cyberangrep, eller dataangrep. Denne forsikringen er sydd sammen med elementer fra flere typer forsikringer for å gi hjelp og beskyttelse mot virtuelle innbruddstyver.


Vi bistår dere med å kartlegge behovet for cyberforsikring, og innhenter konkurransedyktige priser fra forsikringsleverandører i hele Norden.


Under er en beskrivelse av de fem hoveddekningene som vanligvis er inkludert i en cyberforsikring.


Nødhjelp

Hvis bedriften din mistenker at uvedkommende har kommet seg inn i datasystemene, er det om å gjøre å handle raskt. Jo lengre tid som går, desto mer skade kan hackeren påføre.


En cyberforsikring gir blant annet dekning for øyeblikkelig nødhjelp fra IT-selskap. Målet er å stoppe angrepet, hindre at data blir hentet ut, kryptert, eller dere på annen måte blir nektet adgang til kritiske dataverktøy. Erfarne IT-konsulenter som er trent i å håndtere slike situasjoner vil kunne stoppe dataangrepet og redde data mer effektivt enn den enkelte bedrift kan.


Rekonstruksjon av data

De fleste cyberforsikringer dekker også utgifter til rekonstruksjon av data som har blitt skadet eller ødelagt som følge av dataangrepet. Det er verdt å nevne at en ordinær eiendelsforsikring ikke dekker slike skader, fordi skadeårsaken ikke er fysisk (vann- og brannskade osv.)


Driftstap

Ved de mer alvorlige dataangrepene kan dere risikere at datasystemene er nede over lenger tid. Resultatet kan være nedgang i omsetning, fordi dere ikke får opprettholdt produksjonen, eller må si nei til oppdrag. Cyberforsikringen vil her dekke inn det økonomiske tapet deres, driftstapet.


Utpressing

En av de mest vanlige dataangrepene går ut på å infisere datasystemer med virus som krypterer data. Noen ganger hjelper det ikke å få bistand fra IT-eksperter, fordi dataene er låst med altfor avanserte krypteringer. Hackerne ønsker ofte utbetalt et beløp for å åpne opp dokumentene. I slike tilfeller vil bedriften din kunne få dekket kostnader og bistand ved utpressing.


Ansvar

En bedrift som har blitt hacket, og hvor sensitiv kundeinformasjon har kommet på avveie, kan risikere å få erstatningskrav rettet mot seg fra berørte kunder eller klienter. Alle cyberforsikringer har derfor en ansvarsdekning inkludert, som dekker advokatbistand for å imøtegå krav. Og hvis bedriften din blir idømt erstatningsansvar, betaler forsikringen også ut erstatning til tredjepart.