Kjøretøy

Ulike kjøretøy krever ulike dekninger.

Vår erfaring er at mange, før de blir kunde hos oss, ikke har kontroll på hvilke biler og arbeidsmaskiner som er forsikret, eller har ikke sørget for at solgte kjøretøy har blitt utmeldt. Vi erfarer også at man ofte betaler for mye i premie. Vi bistår din bedrift med å holde den forsikrede bilparken kontinuerlig oppdatert, at kjøretøyene har de riktige dekningene og at dere ikke betaler mer enn nødvendig. Her kan det ligge store besparelser for din bedrift.


Under har vi beskrevet viktige ting å være bevisst på når det gjelder de forskjellige kjøretøytypene.

 

Firmabil

Bilforsikringer kan organiseres som «flåteavtaler» der det er faste betingelser og fast pris på alle bilene. Man unngår også bonustap ved skade. Dette lønner seg når bedriften har mer enn ti biler. Det er pålagt å forsikre bilen før man får skilter, og det er lurt å være ute i god tid før man henter ut bilen.


Nyttekjøretøy

Lastebiler, busser, arbeidsbiler og lignende kategoriseres som nyttekjøretøy. Det er viktig å forsikre påmontert utstyr. Det kan være kraner, tanker og annet. Man bør også huske å forsikre tap i driften dersom kjøretøyet ikke kan benyttes som følge av en skade. To spørsmål er særlig viktige:

 

 • Er det påmontert utstyr som bør forsikres særskilt?
 • Kan bedriften miste inntekt om kjøretøyet blir skadet?


Arbeidsmaskiner

Arbeidsmaskiner er typisk:

 

 • Trucker
 • Gravemaskiner
 • Dumpere
 • Kranbiler
 • Mobilkraner
 • Tilhengere med påmontert utstyr


For arbeidsmaskiner er det viktig å vurdere om det er behov for utvidelse av ansvarsforsikringen til å dekke skader som skjer når man benytter kjøretøyet i sin virksomhet. Det kan være kranansvar eller ansvar for graving. Hvis maskinen benyttes til å frakte eller flytte andres eiendeler, er det også viktig å være klar over det ansvaret bedriften din da påtar seg.


For dyre arbeidsmaskiner er det også aktuelt å forsikre intern maskinskade og maskinhavari. I tillegg kan bedriften bli påført tap av inntekter dersom arbeidsmaskinen er satt ut av drift på grunn av en skade.

 

 • Trenger dere dekning for intern maskinskade?
 • Hvilket ansvar kan bedriften komme i ved bruk av maskinen?
 • Kan bedriften miste inntekt om kjøretøyet blir skadet?


Trafikkforsikringsavgift

Fra 1. januar 2018 er det vedtatt at trafikkforsikringsavgiften (tidligere veiavgiften) faktureres sammen med forsikringen for kjøretøyet. Dette betyr at alle får denne utgiften inkludert på forsikringsavtalen.


Fordelen med den nye ordningen er at man kun betaler avgiften så lenge bilen er registrert. Tidligere betalte man avgiften for hele året, selv om man solgte kjøretøyet underveis.


Etter innføringen av denne ordningen er det ekstra viktig at man er påpasselig med å melde ut biler underveis i året. Melder man ut bilen lenge etter at den er solgt, er man ikke garantert at man får tilbakeført trafikkforsikringsavgiften, og heller ikke forsikringskostnadene.

 

 • Er riktig avgift belastet på forsikringsavtalen?
 • Har bedriften husket å melde ut biler fra forsikringen etter at de er solgt?