Kriminalitet

Bedriften din kan rammes av kriminelle handlinger, både fra egne ansatte og utenforstående. Dette økonomiske tapet dekkes kun av en kriminalitetsforsikring.

Som bedrift ønsker man ikke å tenke på at det kan fins utro tjenere blant sine ansatte. Men det er en realitet at visse ansatte har uærlige hensikter. Vi snakker her om underslag av bedriftens midler. Svindelforsøk fra utenforstående er også en høyst reell trussel. Ønsker bedriften din å forsikre seg mot denne trusselen, er det en kriminalitetsforsikring dere trenger.


Ansattes underslag og tyveri

En kriminalitetsforsikring vil dekke straffbare handlinger foretatt av egne ansatte, for å oppnå uberettiget vinning, typisk ved underslag.


Svindel og bedrageri

Det er vel så viktig å forsikre seg mot økonomisk tap forårsaket av svindel og bedrageri fra utenforstående. Et eksempel er falske fakturaer fra noen som utgir seg for å være en eksisterende avtalepartner. Kriminalitetsforsikringen må utvides for å dekke denne type tap.