Transportforsikring

Transportforsikring er relevant for bedrifter som har varer og utstyr som flyttes mellom forskjellige steder. Ofte glemmer bedriften at de vanlige forsikringene ikke dekker eiendeler og varer under transport.

Sammen med dere er vår oppgave å avdekke hvilket behov dere har for transportforsikring, avklare forsikringssummer, og eventuelt hvilke leveringsbetingelser som er avtalt etter Incoterms. Gjennom vår inngående kjennskap til forsikringsmarkedet, sørger vi for at dere får en transportforsikring med de beste prisene.


Under er en gjennomgang av viktige hensyn å ta når det gjelder transport av varer og egne eiendeler og utstyr.

 

Varer

Forsikring av varer er en trygghet både for den som sender og den som mottar varen. Transportforsikring er utformet slik at det er de avtalte leveringsbetingelsene som automatisk er omfattet. De vanligste leveringsbetingelsene er regulert gjennom Incoterms. I inngåelse av kontrakter med kunder og leverandører er det viktig å være klar over når risiko overføres fra selger til kjøper.


Om man benytter en speditør til å frakte varen, har denne kun et begrenset ansvar. Som regel er det begrenset til en «kilopris». Frakter man dyre komponenter vil en speditørs ansvar sjelden dekke det reelle tapet av varen.

 

  • Når har bedriften overtatt eller overlatt risikoen for varen?
  • Hvor store verdier transporteres?
  • Hvem transporterer?


Egne eiendeler og utstyr

Flytter bedriften til nye lokaler, er transportforsikring ofte det siste man tenker på. Flyttefirmaet har gjerne en ansvarsforsikring, men den vil kun dekke en «kilopris» for tingene de transporterer. Sjelden vil dette dekke den reelle verdien.


Det er viktig å vurdere å ha transportforsikring hvis dere har utstyr i bil eller har reservedeler som sendes internt i selskapet. Den vanlige forsikringen på egne eiendeler er som regel bundet opp mot bedriftens lokaliteter, ikke transport mellom lokalitetene.

 

  • Har de ansatte med seg utstyr for å gjennomføre arbeid ute hos kunder?
  • Sender man reservedeler eller annet utstyr mellom bedriftens lokaliteter?