Egen pensjonskonto

Innføring av egen pensjonskonto vil få betydning for alle bedrifter med innskuddspensjonsordning. I denne artikkelen oppsummerer vi hovedtrekkene i den viktige endringen.

I 2021 innføres egen pensjonskonto. Ikrafttredelsesdato er ennå ikke avklart, men vil sannsynligvis være i første kvartal. Dette får betydning for alle bedrifter med innskuddspensjonsordning. Egen pensjonskonto betyr at medlemmer av innskuddspensjonsordninger får samlet all innskuddspensjon, både fra dagens arbeidsgiver og det som de har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis), på én konto. Kontoen heter egen pensjonskonto og vil være tilknyttet dagens arbeidsgivers innskuddsordning.

 

Fordeler ved egen pensjonskonto

  • Ansatte får samlet tidligere pensjonsopptjening på én egen pensjonskonto.
  • Ansatte vil spare administrasjonsgebyr.
  • Ansatte vil mest sannsynlig få lavere forvaltningshonorar.
  • Ansatte får flere valgmuligheter ved å kunne velge selvvalgt leverandør.

 

Samtidig vil arbeidsgiver få økt informasjonsansvar overfor de ansatte ved innføring av egen pensjonskonto. NIP vil bistå våre kunder med dette og sikre at alle våre kontaktpersoner, og øvrige ansatte, får god opplæring i hva egen pensjonskonto betyr for den enkelte. I forbindelse med at regelverket for egen pensjonskonto nå er på plass, vil pensjonsleverandørene sende ut informasjon om egen pensjonskonto til både din bedrift og de ansatte.

 

For de ansatte vil egen pensjonskonto medføre at administrasjonsgebyret knyttet til pensjonskapitalbevis faller bort. I tillegg får den ansatte bedre oversikt over sin totale pensjon ved at all pensjonskapital vil samles i ett livselskap. Den ansatte vil få anledning til å reservere seg mot at tidligere opptjent pensjonskapital flyttes til egen pensjonskonto. Det vil også bli mulig for den ansatte å velge sin egen leverandør av egen pensjonskonto, som kan være en annen leverandør enn arbeidsgivers pensjonsleverandør.

 

Innføringen av egen pensjonskonto medfører i utgangspunktet ikke økte kostnader for din bedrift. Selv om den ansatte nå får anledning til å velge en annen leverandør som forvalter pensjonskapitalen, vil din bedrift fortsatt få faktura for alle ansatte fra selskapets pensjonsleverandør. Det forventes at de fleste ansatte vil ha egen pensjonskonto hos selskapets pensjonsleverandør. Dersom noen ansatte aktivt velger en leverandør med høyere forvaltningshonorar enn det som er fremforhandlet for din bedrift, vil denne merkostnaden dekkes av medlemmet.

 

I tiden frem mot innføring av egen pensjonskonto vil både bedriften og de ansatte ha spørsmål om det nye produktet. NIP skal gi svar på alt dere lurer på i møter med selskapet, i informasjonsmøter for ansatte, gjennom webinarer, i høstens markedsrapport og i våre nyhetsbrev. Ta gjerne kontakt med oss i NIP, dersom du ønsker mer informasjon om egen pensjonskonto.

 

Oppheving av 12-månedersregelen

Samtidig med innføringen av egen pensjonskonto endres regelverket slik at ansatte får med seg oppspart pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder. Denne endringen skjer med virkning fra 1. januar 2021. Dette kan medføre økte pensjonskostnader for selskapet. Frem til nå har nemlig pensjonskapital som er avsatt til personer som sluttet innen 12 måneder blitt tilbakeført til pensjonsordningens innskuddsfond.