Hva er egen pensjonskonto, og hva betyr det for deg?

Du har kanskje allerede hørt og lest om det som kalles egen pensjonskonto (EPK), men ikke helt fått med deg hva det vil innebære for deg og din fremtidige inntekt som pensjonist? Her oppsummerer vi hovedtrekkene i den viktige endringen.

Se video: Egen pensjonskonto på 5 minutter

 

I 2021 innføres nye regler for pensjonssparing i Norge. Dette vil få stor betydning for deg som i dag har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver. Med innføring av egen pensjonskonto samles i utgangspunktet all innskuddspensjon du har fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) automatisk på pensjonskontoen du har i innskuddsordningen hos din arbeidsgiver. 

 

Er du ansatt i en bedrift med innskuddspensjon, betaler arbeidsgiver den årlige sparingen til din pensjonskonto. Arbeidsgiver dekker også alle kostnader så lenge du er ansatt i bedriften. Mange av oss har også opptjent pensjonskapital i tidligere arbeidsforhold. Opptjent pensjonskapital fra tidligere arbeidsforhold forvaltes hver for seg og kalles pensjonskapitalbevis. Da er det du selv som belastes kostnadene.

 

Har du oppspart pensjonskapital fra flere arbeidsforhold, belastes du kostnader for hvert av pensjonskapitalbevisene. For de aller fleste betyr det at vi har liten eller ingen oversikt over pensjonssparingen og vi belastes høye kostnader. Med egen pensjonskonto får du muligheten til å flytte og samle all pensjonssparing på en og samme konto. Målet er at du skal få bedre oversikt over din pensjonssparing. 

 

Du må fortsatt selv betale kostnader for tidligere opptjent sparing, men nå til kostnader tilsvarende det arbeidsgiver betaler for din aktive sparing. Ved å samle pensjonssparingen din på én konto, får du bedre oversikt og er sikret en mer kostnadseffektiv forvaltning av din pensjonssparing. 

 

Egen pensjonskonto – ditt valg 

Som ansatt får du 3 valgmuligheter med egen pensjonskonto:

 

Det første alternativet er å samle pensjonssparingen ved et såkalt passivt samtykke. Det betyr at endringen gjennomføres uten at du gjør noen ting. Hvis du ikke reserverer deg mot passivt samtykke, vil aktiv og historisk pensjonssparing samles hos den pensjonsleverandøren hvor arbeidsgiver har sin innskuddsordning og som du er medlem i.

 

Det andre alternativet er at du kan reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine samles. Det innebærer at pensjonssparingen du mottar fra dagens arbeidsgiver administreres som i dag, mens din pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold blir igjen i det selskapet som forvalter pensjonssparingen i dag.

 

Det tredje alternativet er at har du rett til å flytte og plassere både aktiv pensjonssparing og pensjonskapitalbevis til en selvvalgt pensjonsleverandør. Arbeidsgiver betaler fortsatt kostnadene for aktiv pensjonssparing innenfor samme kostnadsramme som i dag, mens du betaler kostnaden for pensjonskapitalbevisene. 

 

Egen pensjonskonto – hva må du huske på?

  • Egen pensjonskonto skal hjelpe deg med å få oversikt over din pensjonssparing.
  • Lavere kostnader vil gi deg «mer pensjon for pengene».
  • Du kan selv velge hvor du vil ha pensjonssparingen din enten der den er, hos dagens arbeidsgiver eller hos selvvalgt pensjonsleverandør. 
  • Du vil få mer informasjon fra arbeidsgiver og pensjonsleverandør når egen pensjonskonto igangsettes.
  • Les grundig gjennom informasjonen som du mottar, og se på dette som en mulighet til å få oversikt over din pensjonssparing.

 

Hvis du er usikker på hva du har av opptjent pensjon – gå inn på www.norskpensjon.no.