Pensjonskasser

En egen pensjonskasse er et alternativ til å etablere pensjonsordning i livselskap. Vi tilbyr rådgivning i valg av administrator og kapitalforvalter for pensjonskassen, samtidig som vi kan være ekstern fagekspert i pensjonskassens styre.

Etablere egen pensjonskasse

Vi bistår med økonomiske vurderinger knyttet til etablering av en egen pensjonskasse. Som rådgiver overfører vi nødvendig kompetanse til bedriftens beslutningstakere og bistår i utformingen av pensjonskassen. Som fageksperter kvalitetssikrer vi alle prosesser for å skape trygghet i etableringsfasen.

 

Anbudsutsette eksisterende pensjonskasse

Vår kunnskap om markedet gjør oss i stand til å gjennomføre anbud på alle tjenester i forbindelse med eksisterende pensjonskasse. Vi kan vurdere kompetanse- og kostnadsnivå til systemleverandør, daglig leder, kapitalforvalter og aktuar. Vi kan også delta som eksternt styremedlem for pensjonskassen.

 

Avvikle pensjonskasse

Ved fisjon, fusjon, virksomhetsendringer eller andre forhold som gjør det ønskelig å avvikle pensjonskassen, bistår vi med rådgivning og beregninger.